Haberler -News-новости-xəbər- ニュース-أخبار

Mehmet Keçeci

Acılar ve Arayış
Sufferings and Seeking

Péine agus Breathnú
Poen ac Edrych
Smerte og Ser

Mehmet Keçeci
21.09.2014

Arayış Sufferings

-Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (rha.)
-Hakikat yolu (Bizim arzumuz) aramakla bulunmaz. Fakat/Ancak bulanlar yalnızca arayanlardır. Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)

Acılar, acılar, acılar
Arayış, arayış, arayış
Arayan, arayan, arayan

Aranan ne?
Arayan kim?

Bulan var mı?
Bulunan ne?

Acı; Aratanın arayana hediye ettiği kılavuz
Yol; Aratanın arayana gösterdiği iz

Aratan?

Yol var, yolcu var
Hedef?

Varış; Belki bu an belki de kavuşma gününde

Bulduktan sonra ayrılık niye?
Bulamadıktan sonra durmak niye?

Kaybeden var mı?
Kaybettik mi?
Aramak niye?

Bulduk mu?
Bulan var mı?
Kaybetmek niye?

Latîfî (Bâkioğlu el-Geredevî el-İstanbulî Mehmet Keçeci)
21.09.2014 Pazar-İstanbul

Geçmişten Günümüze Özlü Sözler

Proverbs From the Past

Mehmet Keçeci

メフメット ケチェジ
Mefumetto Kecheji

محمت/محمد  کچجی/كججى

31.05.2014

        Bu kitabımda geçmişten günümüze kadar gelen ayet, söz, ata sözü, özlü söz, deyiş, proveb, quote, quotation gibi farklı ama bizleri düşündüren, öğreten, geliştiren sözlerin Türkçe olanlarını burada yayınlıyorum. Bu kitabı belki de ileride baskıya vermeden önce yapılan hatalar, eksiklikler, gözden kaçmaları gördüğünüzde bildirmenizi özellikle istirham ediyorum.

 

Kaynaklar/References:

 1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344
 3. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=349

 

2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like

Solutions and Coupling Constant's Role

between Instantons with Higher Derivatives.

Turkish Journal of Physics

Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.
 

Mehmet Keçeci

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

Turkish Journal of Physics

Volume 35, Issue 2, (2011)

 

Ben Boza İçmemişe İstanbullu Demem

Kışın Harika/Harikalar Diyarının İçeceği: Boza

Winter Wonderland Drink: Boza

Mehmet Keçeci

23.09.2014

Boza

Yoğurt, ayran, cacık, tarhana, hoşaf suyu, şıra yememiş içmemiş bunların tatlarından ve kültüründen habersiz kişilere nasıl ki Türk, Anadolu, Trakya, Orta Asya kültürünü biliyor denmez ise Şalgam Suyu (turnip, brassica) içmemişse Adana, Osmaniye, Mersin kültürü, Meyan (biyam, boyam, aşlama, glycyrrhiza glabra, liquorice, licorice) içmemişse Şanlıurfa, Anadolu, Orta Asya, Kuzey Avrupa, Çin kültürü, Turşu yememiş suyunu içmemişe Çubuklu/Ankara, İskilip/Çorum, Anadolu kültürünü biliyor denemeyeceği gibi Boza (buza, bosa, nebize) yememiş veya içmemiş kişiye'de İstanbul, Orta Asya, Balkan kültürünü biliyor denemez. Ben Boza içmemişe İstanbullu demem. Mehmet Keçeci 2011 [1]

Her içilen içeceğin tadını beğenmek veya devamlı içmek zorunda değilsiniz. Fakat o kültürü anlamak istiyorsanız onlar gibi olmayı denemeniz gerekir. Ben şalgamı 1990'da ilk defa içtiğimde ancak 3. yudumda beğenebildim ve o günden bu zamana kadarda devamlı içerim. Fakat ilk 2 yudumda içmeyi bıraksaydım ne şalgamın tadını alabilirdim ne de şalgam kültürünü. Fakat bozuk olanlara dikkat etmelisiniz yoksa bir ömür boyu uzak kalırsınız. Bir kere düzgün yapılmamış şalgam içtiğimde ondan sonra bir sene hiç içmedim. Kültürümüzün farklı renklerini anlamakta ayrı bir kültürdür.

Not 1: Boza bilinen en eski Türk içeceğidir. İbn-i Battuta 14. yy, Evliya Çelebi 17. yy'da İstanbul’da 300'den fazla boza dükkânı olduğunu söyler. Türkler sayesinde Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’ya yayılmıştır. Özellikle kış aylarında yapımına güvendiğiniz bir yerden alarak tadına bakabilirsiniz. Leblebi ve tarçın atmayı unutmayınız.

Not 2: Bunların tamamı mayalanma kültürünün sonucudur ve probiyotiklerce zengindir. Bazılarının (meyan kökü) fazla tüketiminde bazı hastalıklarda zararı olsa da genel olarak çok faydalı içeceklerdir.

Not 3: Güzel bir kış içeceği olan Salebi de unutmamak gerekir. Çamlıca Tepesinde mutlaka içiniz.

BASH

The GNU Bourne-Again SHell

Mehmet Keçeci

28.09.2014

BASH

Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri de Heartbleed'den sonra ki BASH veya Shellshock Bug'u, böceği yani işletim sistemi (İS, OS, Operating System) açığı. Bu açık GNU işletim sistemlerini, Unix-base, Unix-tabanlı işetim sistemlerini etkilemektedirler. Unix-tabanlı işletim sistemleri Debian, BSD, Linux, MacOS, Android, iOS vs. BASH bir Shell, kabuk veya CLI, komut dili yorumlayıcısı (command language interpreter) veya command-line interpreter, komut-satırı yorumlayıcısıdır. Örnek için [1]. Farklı shell türleri vardır. Örneğin: Bourne shell (sh), Almquist shell (ash), Debian Almquist shell (dash), BASH (Unix shell, bash), Korn shell (ksh), Z shell (zsh), C shell (csh), TENEX C shell (tcsh), Ch shell (ch), Emacs shell (eshell), friendly interactive shell (fish), rc shell (rc), Scheme Shell (scsh), Stand-alone Shell (sash), BeanShell, Remote/Restricted shell (rsh).

Yormlayıcı/Interpreter: Yazılım dilindeki bir talimatı çalışması için bir sonraki  talimatına çevirir. Yüksek Seviyeli (High-Level) bir dil ile yazılan komutu makina diline çevirir.

Unix komut yorumlayıcıları Shell, kabuk olarak adlandırılırlar.

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system. Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh). It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard. It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use. In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification. Bash is quite portable. It uses a configuration system that discovers characteristics of the compilation platform at build time, and may therefore be built on nearly every version of UNIX. Ports to UNIX-like systems such as QNX and Minix and to non-UNIX systems such as OS/2, Windows 95/98, and Windows NT are available. [2]

Rusça/Russian:

Bash – оболочка операционной системы, или интерпретатор команд операционной системы,  которая появится в операционной системе GNU. Bash является SH-совместимая оболочкой, совмещающей некоторые полезные функции оболочки Korn (ksh) и C Shell (csh). Она сконструирована, чтобы соответствовать IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945,2 Shell и стандартным инструментам. Она предоставляет функциональную среду sh для программирования и интерактивного использования. Кроме того, большинство sh скриптов могут быть запущены Bash без изменений. Bash вполне портативен. Он использует конфигурацию системы, которая обнаруживает характеристики платформы компиляции во время сборки, и поэтому может быть построен практически на каждой версии UNIX. Порты для UNIX-подобных системах, таких как QNX и Minix и не-UNIX систем, таких как OS / 2, Windows 95/98 и Windows NT доступны. [3]

Sırp-Hırvatça/Serbo-Croatian:

Bash je omotač, ili prevodilac komandnog jezika, koji će se pojaviti u GNU operativnom sistemu. Bash je sh-kompatibilni omotač koji sadrži korisne funkcije iz Korn shell (ksh) i C shell (csh). Namera je da se povinuje IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell i standardnim alatima. Nudi funkcionalna poboljšanja u odnosu na sh za programiranje i interaktivno korišćenje. Pored toga, većina sh skripti može da se pokrene sa Bash bez modifikacije. Bash je prilično prenosiv. On koristi konfiguracioni sistem koji otkriva karakteristike kompilacione platforme za vreme izgradnje, i zbog toga može biti izgrađen na skoro svakoj verziji UNIX-a. Portovi na UNIX sistemima kao što su QNX i Minix i na ne-UNIX sistemima, kao što su OS/2, Windows 95/98 I Windows NT su na raspolaganju. [4]

Çekçe/Czech:

Bash je shell nebo příkazový interpret, který se objeví v operačním systému GNU. Bash je jedním z sh-kompatibilních skořápka, která přináší užitečná vylepšení z Korn shellu (ksh) a C shellu (csh). Je určena k odpovídat IEEE POSIX Shell a P1003.2/ISO 9945,2 Nástroje standardu. Nabízí funkční zlepšení oproti sh jak pro programování a interaktivní využití. Navíc, většina sh skripty se spustí Bash bez úprav. Bash je velmi přenosný. Používá konfigurační systém, který zjišťuje vlastnosti kompilace platformy okamžiku sestavení, a může být tedy postavena na téměř každé verzi systému UNIX. Porty na unixových systémech jako QNX a Minix a non-UNIX systémů, jako je OS / 2, Windows 95/98 a Windows NT jsou k dispozici. [5]

Bash ile yapılabilecekler:

 1. Command line editing
 2. Unlimited size command history
 3. Job Control
 4. Shell Functions and Aliases
 5. Indexed arrays of unlimited size
 6. Integer arithmetic in any base from two to sixty-four [6]

Yeni başlayanlar için Bash Shell kılavuzları. [7, 8, 9]

IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard. [10]

Kurulum: Yazılım Merkezinden/Software Center doğrudan kurabileceğiniz gibi komut satırındanda kurabilirsiniz. Son güncellemeyi indirmeden doğrudan kurulum yapabilirsiniz.

Komut satırına:

$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-4.3.tar.gz
$ tar -zxvf bash-4.3.tar.gz

$ sudo apt-get/yum install bash

$ echo $BASH_VERSION
4.3.24(1)-release

Açık için güncellemeleri devamlı yapmanız gerekir.

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

$ sudo apt-get dist-upgrade

$ sudo apt-get upgrade bash

sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades

veya

yum clean all
$ sudo yum -y update bash

veya

$ sudo yum update bash

ile eski bash versiyonunu güncelleyebilirsiniz. Daha sonra Uç Birim/Terminal/Konsoldan şu komutu verelim.

$ env x='() { :;}; echo vulnerable/Savunmasız' bash -c "echo this is a test/Bu bir testir" 

enter'a bastığımızda "vulnerable/Savunmasız" yazısı çıkıyor ise sisteminiz açıktır ve güncelleme gerekir. Güncelledikten sonra sadece "this is a test/Bu bir testir" yazısı geliryor ise sisteminiz güncellenmiş açık kapatılmıştır.

$ rpm -qa bash

veya

$ bash --version

komutları ile versiyon numarasını öğrenebilirsiniz.

Kaynaklar/References:

 1. http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/misc/avs/common/omega/doc/devguide/ch05.ps
 2. http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bash-intro.html
 3. http://www.azoft.com/edu/bash.html
 4. http://science.webhostinggeeks.com/bash-bourne
 5. http://led24.de/blog/bash-bourne-shell-znovu
 6. http://www.gnu.org/software/bash/bash.html
 7. http://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html
 8. http://ftp.gnu.org/gnu/bash/
 9. http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/chap_01.html
 10. http://standards.ieee.org/findstds/interps/1003-2-92_int/index.html
 11. http://www.chintech.org/chinwiki/index.php/IEEE_POSIX_P1003.2/ISO_9945.2
 12. https://wiki.ubuntu.com/Security/Upgrades
 13. http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2014/CVE-2014-6271.html
 14. https://access.redhat.com/articles/1200223
 15. http://www.symantec.com/connect/blogs/shellshock-all-you-need-know-about-bash-bug-vulnerability

Sıfır Kaza Kültürü

Zero Accident Culture

零事故文化

Rei Jiko Bunka

Ноль несчастных Культура

Nol' Neschastnykh Kul'tura

Mehmet Keçeci

18.03.2014

Fiziğin Manifestosu

Manifesto of the Physics

Manifest der Physik

Manifeste de la Physique
بيان من الفيزياء

24.08.2014

Mehemt Keçeci

 

Fiziğin Manifestosu (Manifesto of the Physics):

Matematiksel romantizm fiziksel çöküşü, matematiksel realite fiziksel olguların kapısını açar. Fiziksel dünya ilk realiteden sonraki olguların dizilimidir ki ilk realite metafiziksel, aşkın, transandantal, üstün, öte, faik bir ilahi emirdir ki (Kün/Ol) bu ilk realite ve olgu insana ait olmadığından son realite ve olgu’da insana ait olmayacaktır. Mehmet Keçeci 23.08.2014 [1]

Fiziğin Manifestosu

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183

"Çalışılabilinir ve Sürdürülebilinir" Bir Ortam/Çevre

"Workable and Sustainable" an Environment

Mehmet Keçeci

26.09.2014

Dinginlik, Serenity

Çalışılabilinir Ortam (Çalışabilinirlik, Çalışabilirlik, Çalışabilir, Workable):

 1. Çalışanlarının ev, cep telefonlarının dinlenmediği bir ortam
 2. Çalışanlarının evleri, arabalarının dinlenmediği bir ortam
 3. Çalışanlarının çalışma mekânlarının dinlenmediği bir ortam
 4. Çalışanlarının evlerinin dikizlenmediği, röntgenlenmediği, kameraya alınmadığı, yatak odalarının gözlenmediği bir ortam
 5. Çalışanlara baskı, tarassut, mobing, şantaj yapılmadığı bir ortam
 6. Çalışanlara iftira atılmadığı bir ortam
 7. Çalışanlara öküz gibi bakılmadığı bir ortam
 8. Çalışanların sigortalarının ödendiği bir ortam
 9. Çalışanlarının mesailerinin ödendiği bir ortam
 10. Çalışanların maaşlarının zamanında ödendiği bir ortam (Maaşlar hukuken en fazla 20 gün gecikebilir)
 11. Çalışanların resmi tatile gelen günlerinde ödemelerin yapıldığı bir ortam
 12. Çalışanlara ajan gönderilmediği bir ortam
 13. Çalışanlara kumpas kurulmadığı bir ortam
 14. Çalışanların açığını yakalamak için gayret edilmediği bir ortam
 15. İbadethanelere gizli kamera koyup çalışanların oralarda ne yaptığının araştırılmadığı bir ortam
 16. Çalışanların peşine istihbarat elemanlarının takılmadığı bir ortam
 17. Çalışanlarının doktora gittiğinde arkasından istihbarat elemanlarının gönderilmediği bir ortam
 18. Çalışanlara hakları alnının teri soğumadan verildiği bir ortam
 19. İstihbarat ile temasa geçip çalışanlarına baskı yapılmadığı bir ortam
 20. Ajan elemanlar gönderilip kendileri hakkında ne düşünüldüğünü öğrenilmediği bir ortam ( ben bu durumda genelde iyice saydırırım...)
 21. Çalışanların koltuklarına, sandalyelerine bir şeyler sürülmediği bir ortam
 22. Çalışanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel saldırıların yapılmadığı bir ortam
 23. Çalışanların ailelerine küfredilmediği bir ortam
 24. Çalışanların çalışma mekanında, dışarıda, evlerinde rahatsız edilmediği bir ortam
 25. Çalışanlar hakkında resmi birimlere yalan beyannat verilmediği bir ortam
 26. Çalışanların yanında bulundurdukları eşyalara dinleyici, takip edici cihazların yerleştirilmediği bir ortam
 27. Çalışanların internetinin, televizyonunun, e-maillerinin, smslerinin takip edilmediği bir ortam
 28. Çalışanlarının ev ve gsm telefonlarındaki adreslerin, numaraların, şahısların takip edilmediği bir ortam
 29. Çalışanların ailelerinin ve akrabalarının, arkadaşlarının takip edilmediği bir ortam
 30. Çalışanlara ya bize tabi olursun ya da sana herşeyi yaparız denmediği bir ortam
 31. Güç ve yetki bizde istediğimizi yaparız denmediği bir ortam
 32. Çalışanların canının, namusunun, mallarının güvende olduğu bir ortam
 33. Ortamda pezeveknik, ibnelik, fahişelik yapılmadığı, bal tuzaklarının kurulmadığı bir ortam
 34. Çalışanlara iş garantisi verileceği sözü ile birçok kanunsuzluğun, hukuksuzluğun, ahlaksızlığın yaptırılmadığı bir ortam
 35. Çalışanlarının iş, kişisel, ev bilgisayarlarına ekranı kaydedecek program, kart veya gizli kamera ile görüntülenmeyecek bir ortam (maalesef bir çok üçkağıtçı firmalar ekranı kaydeden yazılımlar kurmaktadırlar. Bunlar kişilerin banke hesaplarındaki miktarları, arkadaşı ile yazışmaları görebilmektedirler. Bunun yerine yasal olan internet çıkışında log programları ile hangi sitelere girdiğinin takibi yapılması gerekir.)
 36. Size verilen şirket e-maillerinin aynı zamanda yöneticierede gitmesi. Onlar hesabınızdaki yazışmaları okuyabilmektediler.
 37. Kişisel ve ev bilgisayarınızın harddisklerinin kopyalarını bazıları maalesef çalmaktadırlar.
 38. Çalışanları aşağılatarak maaşları düşük tutmaktadırlar. Seni bizden başka kim alır ki, sen kimsin ki vs.
 39. Sınavlarda yapmadığınız sorular tipinde soru sayısını arttırarak sınavlarda başarısız olmanızı ve kendilerine bağlı kalmanızı sağlıyorlar. Bir yöneticinin benim ÖYSM'nin yaptığı sınavlardaki soruları incelemiş olduğunu gördüm. Maalesef bunlar hep sümen altı yapılmaktadır. (Nasıl elde ettliler, soruları nasıl benim yapmadığı soru tipini arttırdılar? ÖSYM ile kimler aracılığı ile bağlantı kurdular???)
 40. Sağlığınızı, psikolojinizi bozarak ellerine düşmenizi sağlıyorlar.
 41. Deprosyano girmenizi, anormal hareketler göstemenizi, intihara kalkışmanızı sağlayarak bak bu böyle biri, şizofreni gibi sizi zor durumda kalacak kumpaslara sürüklüyorlar.
 42. Resmi şikayetleriniz bir yerlerde sümen altı yapılıyor mu veya organize olmuş bu tipteki kişilere karşı hakkınızı aramak için git savcılığa şikayet mi et diyorlar?
 43. Yazılı veya sözlü sorularınıza cevap vermiyorlarsa bu mobing olarak yeterli bir sebeptir. 15 gün içinde cevap vemeyen kurumlarda kurumsal kültür, kurumsal kimlik yok demektir.
 44. Yöneticiler kendi kendilerine tanrıcık mı oynuyorlar?
 45. Yöneticiler zulümleri için belamlar mı tutmuşlar? Belamların en belirgin özellikleri sizin arkanızdan fetva vermeleridir. (Size sormayı dahi düşünmezler kurum köpeklerinin onlara getirdikleri haberler onlar için yeterlidir.)
 46. Sosyal haklar var mı? Yoksa çalışmaya değmez.
 47. İş Sağlığı ve Güvenliği'ne önem veriliyor mu? Verilmiyorsa çalışmaya değmez.
 48. Termal ve Konfor şartlarına dikkat ediliyor mu?
 49. Ergonomi kurallarına ne kadar dikkat ediliyor?
 50. ...

Böyle bir kurum çalışılabilinir değildir. Mutlaka ve mutlaka "Ortam ve Şartların" Değişmesi Gerekir.

Böyle bir ortam biliyor musunuz?

 1. Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir. Mehmet Keçeci 2013 [1]
 2. Bir insana yüzlerce kez kumpas kuranlar ve suç işlemesi için her şeyi yapanlar insanlıktan nasiplerini almış olamazlar. Mehmet Keçeci 27.04.2014
 3. Evden çıkmadam mutlaka dualarınızı okuduyun ki köpekler havlamadan öteye gidemesinler. Mehmet Keçeci 27.04.2014
 4. Evinizde konuşulanları dışarı çıktığınızda birileri biliyorsa mutlaka gözleri veya yüzü ben biliyorum der. Rabbim (c.c.) onların ellerindeki imkânlara karşı size de öyle bir şey vermiştir ki siz onları öldürmüyorsanız biliniz ki sizin elinizdeki ile onların imkânlarına değiş etmeyeceğinizdendir. Bırakın onlar kendilerini zeki ve uyanık zannetsinler. Mehmet Keçeci 30.04.2014 (2011-2014 arası yaşadıklarımın bir sonucu)
 5. Bazıları öyle bir laf söylerler ki derileriniz etlerinizden, etleriniz kemiklerinden ayrılır ve siz neredeyse çevrenizde uçuşan melekleri hissetmeye başlarsınız ve buna meleklerle dans etmek güzel şeymiş deyip onlarla uğraşmazsınız. Mehmet Keçeci 30.04.2014 (Meleklerle Dans ifadesini 2 kere kullandım. Biri 2007-2008 yıllarında biri de telefon kunuşmamda (2012/2013). İslama göre böyle bir şeyin elbetteki realitesi yok fakat öyle hançerler yiyorsunuz ki ister istemez bu hislere gark oluyorsunuz. Anlamayanlara…)
 6. Öküzlerin içinde erkek olmak, ineklerin içinde bayan olmak, domuzların içinde insan olmak, mukallitlerin içinde düşünür olmak, iftiracıların içinde dürüst olmak, koyunların içinde hür olmak, münafıkların içinde inanan olmak depresyona girmek için yeterli sebeplerdir. Mehmet Keçeci 30.05.2014 (İkilem/Dilemma: Depresyondakiler mi insan yoksa depresyonda olmayanlar mı insan?)
 7. Yönetici Görünen Dağı, Lider Dağların Ötesini Hedef Gösterir. Yönetici Kızıl Elmayı, Lider Kaf Dağını Hedef Gösterir. Bu yüzden yönetici ve lider arasındaki iyi ve düzenli ilişki kaçınılmazdır. Mehmet Keçeci 01.06.2014
 8. Ortam ve şartlar Hakları ihlal ediyorsa Hak için mücadele Allah için yapılan bir cihaddır. Ölüm ise şehitliktir. Hak alın teri soğumadan verilendir. Diğeri ise bir borçtur. Mehmet Keçeci 03.07.2014
 9. Masum insanların hayatlarının mahv edildiği yerde mutlaka gerzekler sürüsü vardır. Mehmet Keçeci 18.07.2017 10:15
 10. Günümüzün cahilleri tek bir bilgi dışında diğerlerini bilmeyenler, ilerletemeyenler veya göremeyenlerdir. Diğer dalları araştırmayanlar, bilgiyi sorgulamayanlar, her ortaya atılanı, yazılanı, üretileni olduğu gibi doğru kabul edilenlerdir. Bilginin kaynağı, anlamı, yorumu ve o ânâ uygulanmasını anlayamayanlar, uygulayamayanlar, çözemeyenler, algılayamayanlar, fehm edemeyenler maalesef günümüzün cahilleridir. Bir de niyetlerini bozanlar ne olurlarsa olsunlar cahildirler. Mehmet Keçeci 12.08.2014
 11. İlk insandan günümüze kadar geçen insanlık tecrübesi sonucu oluşan birikimleri değerlendirebilmenin en iyi yolu her devrin, dalganın güzel yönlerini alabilmek, hakikatleri takip etmek ve onları sindirebilmekten geçer. Mehmet Keçeci 12.08.2014
 12. Yöneticilerin kırdıkları her kalp gelecekte o şirketin önünde duran bir handikap, engel olacaktır. İyi bir yöneticilik sene sonunda değil gelecekteki şirketin görünümünde olacaktır. Gelecek bu günden kazanılan bir olgudur.  Mehmet Keçeci 23.08.2014
 13. Bazı sözler vardır ki zülf-i yâre dokunulmadan söylenemezler. Dokunursan da acı çekersin dokunmasan da. Fakat bunu kimseler bilmez. Mehmet Keçeci 12.09.2014
 14. İmanı, kalbi, aklı, anlayışı, iz'anı, insafı, merhameti, düsturu, vicdanı, fehmi, muhlis olmayanlar dostu dosta kırdırırlar. Mehmet Keçeci 12.09.2014

handikap

Yaşanabilir bir çevre (Yaşanabilirlik, A habitable environment, livable, liveability)

 1. İnsanları suni gürültülerle strese sokmayan bir ortam
 2. Normal olmayan, sağlığı kötü etkileyen toz, duman, koku, kirlilik, manyetik alan, radyasyonun olmadığı bir ortam
 3. Doğal yaşam için termal ve konforu sağlayan bir çevre
 4. Doğal veya yapay iftiracıların olmadığı bir çevre
 5. Çevre esnafa birilerin gelip farklı şeyler söyleyerek normal bakış ve davranışların olmadığı bir çevre
 6. İnsanların tüm hesaplarının defalarca incelenmediği (baskı ve tarassut amaçlı), evine giren tüm paraların seri numaralarının alınıp her harcamada bu seri numaraların karşılaştırılmadığı bir çevre
 7. Çöpe atılan her çöpün defalarca incelenmediği bir çevre
 8. Oturduğu çevreye birçok gözün yerleştirilmediği bir çevre
 9. Yaşadığı çevrede yapay kumpasların kurulmadığı bir çevre
 10. Arkadaşlarının, akrabalarının ayartılmadığı bir çevre
 11. Çaylakların ellerine verilen oyuncaklarla insanların rahatsız edilmediği bir çevre
 12. İnsanların şehir, kültür, renk ayrımı yapılmadığı bir çevre
 13. İnsanların fakir, maddi imkânı olmadığı, arabasının olmadığı, evi olmadığı için ayrımcılığın yapılmadığı bir çevre
 14. Devletin imkânları ile başkalarına hava atılmadığı bir çevre
 15. Benim makamımı kapabilir korkusu ile iftira atılmadığı bir çevre
 16. Birilerinin köpeği olduğu için başkaların aşağılanmadığı bir çevre
 17. Huzur içinde otruma, gezme, dolaşma yerlerinin olduğu bir çevre
 18. İyi bir eğitim imkanları sululuyor mu?
 19. İyi bir sağlık merkezi bulunuyor mu? Gidenler daha iyi mi oluyor yoksa gittiklerine bir ömür boyu pişman mı olıuyorlar?
 20. Şikayetlerinizi hoş görülü, nazikçe mi değerlendiriyorlar? Yoksa size ajan, düşman müamelesi mi yapıyorlar?
 21. Şikayetlerinizi anlayacak seviyede yöneticilere sahipler mi?
 22. Yöneticilerin insanlık kalitesi nasıl?
 23. Hizmet kalitesi nasıl. Yaptıkları hizmetleri başınıza mı kakıyorlar. Daha ne istiyorsunuz köpekler gibi vs.
 24. Rüşvet imasına veya rüşvete karşı geldiğinizden dolayı size baskı yapılıyor mu? Şirketinizi işlemez hale getiriliyor mu?
 25. Haklarınız gerçekten veriliyor mu? Yoksa sen bizim ekipten değilsin diyerek sümen altı mı yapılıyor? Makamlara paralelcileri veya istihbaratçılarımı getiriyorlar?
 26. Arkanızdan insanlar dolaştılılıyor mu?
 27. Şirketinize gelen müşterilere kara propaganda yapılıyor mu? Müşterilere baskı yapılıyor mu?
 28. ...

Sürdürülebilinir Ortam (Sürdürülebilirlik, Sürdürebilir, Sustainability, Sustainable)

 1. Yukarıdaki listelerin yani çalışılınabilir ve yaşanabilinir olan yerdir.
 2. ...

En âcil konu, tüketimle tanımlanır bir toplumda, daha anlamlı bir yaşamın nasıl sürdürüleceğidir. George Ritzer

Köle gibi eğitilenler, köle gibi yönetilebilirler ancak. George Bernard Shaw (1856-1950 İrlandalı Yazar. 1925 Nobel, 1938 Oscar ödülüne sahiptir.)

Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. Martin Luther King (1929-1968)

Ey kardeşim! Ben sana bu işaretlerde gerçeğin özünü süzdüm, kelimelerin inceliklerinde hikmetlerin değerlisini lokma yedirdim. Onu müptezellerden, cahillerden ve keskin kavrayış, eğitim ve alışkanlıktan nasibini almamış ve kalabalıklara meyleden veya o filozof geçinenlerin zındıklarından ve asalaklarından olan kimselerden koru. Kalbinin temizliğine, yaşantısının düzgünlüğüne, kendisine üşüşen vesveselerden uzak duruşuna, hakikate hoşnutluk ve doğrulukla baktığına güvendiğin birini bulursan onun senden istediğini yavaş yavaş, kısım ve parça parça ver ki önceden verdiğin şeyden ilerde karşılaşacağın şeyi kavramayı bekleyesin. Verdiğin bilgiler hususunda senin gibi davranması ve seni izlemesi için ondan Allâh ve iman üzerine çıkışı olmayan bir söz al. Eğer bu ilmi yayar ve zayi edersen Allâh benim ile senin arandadır ve Allâh vekil olarak yeter. İbn-i Sînâ

Avam herhangi bir delile dayanmaksızın kabul ettiği için ahmaktır. O filozof geçinenler de herhangi bir delil olmaksızın reddettiği için ahmaktır. Fahreddîn Râzî 

Sadece düşünceler dünyâsında değil, eylemler dünyâsında da yaşıyoruz. Ardındaki yaşantı olmadan sözcükler anlamsızdır. Vladimir Vladimiroviç Nabokov (1899-1977)


Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.), Hadîs-i Şerif (Beyhaki)


Gerçekler öğrenilince, zannetmeler biter. Huzeyl


Teslîm olduğun ne ise, Teselli bulduğun da odur. Ve teslîmiyet yalnızca Allâh'adır. Allâh'a teslîm ol ki teselli bulasın! Hz. Mevlâna (rha.)

Yalan atla gider, gerçek yürür. Fakat yine de tam zamanında yetişir. Japon Atasözü

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz. Oliver Cromwell

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. Emile Raux

Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Kur’ân-ı Kerîm, Necm Sûresi, Âyet: 39

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma. Hz. Mevlâna (rha.)

Öğrenmenin üç kaynağı vardır; çok görmek, çok acı çekmek, çok çalışmaktır. Arthur Catherall (1906–1980)

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Hz. Mevlâna (rha.)

Çağdaş ve Medeni Toplum: Bir bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçları ne is bu ihtiyaçlara çözüm üreten ve bunun tesislerini kuran ayrıca daha üst seviyeye çıkarmaya çalışan toplumdur. MSc. Mehmet Keçeci

Kitap; sustuğunuz zaman sessiz, konuştuğunuz zaman konuşan, meşguliyetiniz varken sohbete başlamayan, çalışma zamanında sizi yalnız bırakan, kendisi için giyinip süslenme ve utanıp sıkılma zahmetine sokmayan bir gece misafiri; yüzünüze karşı dalkavukluk etmeyen bir arkadaş; azdırıp saptırmayan bir dost, bıktırıp usandırmayan, münafıklık yapmayan ve size karşı yalan söyleyip dolap çevirmeyen bir yoldaştır. El-Cahiz (Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani el-Fukaimi el-Basri, 781-869)

Hayatta hiçbir şeyden korkmayın yalnız; her şeyi anlamaya çalışın. Marie Curie

Ben, erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Kurân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 3/195

Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyâsı; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. Mahatma (Büyük Ruh) (Mohondas Karamşand) Gandhi


Eğer çevrendekiler itidalini kaybedişte seni suçladığı zaman? Sen soğukkanlılığını muhafaza edebilirsen, Eğer herkes senden şüphelendiği halde, sen onların bu şüphesini? Hoşgörü ile karşılayabilir ve kendine olan güvenini kaybetmezsen, Eğer bekleyebilir ve beklemekten usanmazsan Yahut senden nefret edilirse sen de nefretle karşılık vermezsen Ve yine, ne çok iyi görünmeye çalışır, ne de çok bilgiçlik taslamazsan, Eğer hayal kurabilir, fakat hayallerinin esiri olmazsan? Eğer düşünebilir, fakat düşüncelerinin kölesi olmazsan? Eğer zafer ve felaketle yüz yüze gelir? Ve bu iki sahtekârı da ayni olgunlukla karşılayabilirsen, Eğer doğru olan sözlerinin hilekârlar tarafından ahmakları? Aldatacak bir tuzak haline getirilmesine tahammül edebilirsen Yahut hayatını vakfettiğin şeylerin bir anda yıkılısını seyredebilir Ve durup, yıpranmış aletlerle onu tekrar kurabilirsen, Eğer bütün kazançlarını bir hamlede sansın kucağına atıp? Kurban edebilir ve sonra yeni bastan başlayabilir? Ve kaybından ötürü hiç sesini çıkarmazsan, Eğer is isten geçtikten sonra kalbini, sinirlerini ve enerjini? Tekrar seferber edebilir ve gayene ulaşmaya çalışabilirsen? Ve sana: "dayan" diyen iradenden? Başka hiçbir şeyin kalmadığı zaman dişini sıkmasını bilirsen, Eğer cahillerle konuştuğun halde faziletlerini muhafaza edebilir? Yahut krallarla dolaştığın halde gururlanıp benliğini kaybetmezsen, Eğer ne dostlarının, ne de düşmanlarının sözleri seni incitmezse, Eğer herkese kıymet verir, fakat kimseye fazla güvenmemeyi bilirsen? Eğer her dakikanın altmış saniyesini faydalı olarak doldurabilirsen? İste o vakit, dünyâ da, içindeki her şey de senindir Ve hatta daha fazla? Sen o zaman, bir Adamsın, oğlum. Rudyard Kipling


Harmanı yanan başkasının harmanının da yanmasını ister. Hz. Mevlâna (rha.) Yani kötü bir hale düşen insanlar kendileri gibi insanlar ararlar ve onlarla daha iyi ve çabuk duygusal bağ kurarlar. Bu bir duygusal bulaşma (emotional contagion) halidir. Bazen bir kötü psikolojik halden çıkmak için işe yarayacağı gibi daha da kötü olmasını sağlayabilir. Bu yüzden yas 3 gündür veya en fazla 40 gündür denmiştir. Bazen kendi kötü hali gibi çevresindeki insanlarında bu durumda olmasını isteyebilir hata bunun için bile çalışabilir. Yani umut kapısının hiçbir zaman kapanmaması gerekir. Mehemt Keçeci


Eskinin usta savaşçıları belli etmeseler de inceliklerinden. Gizemli bir güçleri vardı, öyle derinlerdi ki bilinmezdiler. Bilinemez olduklarından onları betimlemeye çalışacağım: Savaşçılıkları kışın ırmağı geçmek gibiydi; İhtiyatları, çevredeki her şeyden korkanların ki gibi. Konuk olarak ciddiydiler, çözülme noktasındaki buz kadar gevşek. Yontulmamış tahta kadar yalın, vadi kadar açık, bulanık sular kadar anlaşılmazdılar. Lao Zi, Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laozi (MÖ 4. Yüzyıl) Tao Te Ching (Yol ve Onun Erdemlerinin Kitabı, Denge ve Uyumun Kitabı)


Ekip Çalışmamızın Sinerjisi, Verimi, Bereketi Genel ve Toplu Sonuçlar Üretir. Mehmet Keçeci 30.05.2013


Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor. Henry Ford


Hâlâ Kur'ân'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresi, Âyet: 4/82


Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir, Çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir. Mehmet Âkif Ersoy


Eğitim boş beyinleri doldurma değil onu nasıl kullanacağını, çalıştıracağını, neyin nasıl bulacağını, en önemlisi nasıl düşüneceğini, nasıl araştırıp, tahkik edip sorgulama ve çözümleme yapacağını bilim ve irfan ışığında yapabilme yeteneğini kazandırma, sonuçların nasıl bir samimi hizmete döndürüleceğini öğretme zanaatı ve sanatıdır. Öğretmen bir bilim insanı olduğu gibi aynı zamanda hem zanaatkâr hem de sanatkârdır. Mehmet Keçeci 23.02.2014 [6]

Kaynaklar/References:

 1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
 2. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308
 3. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379
 4. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73
 5. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345
 6. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=413

Sürdürülebilir Büyüme ve Gelişme

Sustainable Growth and Development

Устойчивого роста и развития

Ustoychivogo Rosta i Razvitiya

Mehmet Keçeci

20.07.2014 07:09

Sürdürülebilir

Büyüme aynı şeyleri ard arda artırmadır ve bir bilinç aranmaz. Gelişme, ilerleme, olgunlaşma, terakki ise geçmiş en iyi durumdan daha iyisini ortaya koyma ve bilinçli bir süreçtir. Sürekli bir büyüme olmadığı gibi sürekli gelişme de olamamaktadır. Hızlı ve azami büyüme ve gelişme aynı oranla hızlı ve azami küçülme, daralma, gerileme ve çöküşü getirmektedir.

Bu yüzden büyüme ve gelişme sağlam, güçlü, bilinçli, uyumlu olması durumunda ancak diğerlerinden daha uzun sürebilir. Sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için ise iyi bir eğitim, uygulama, tecrübe süreçlerini, fırsatları olumlu değerlendirme ile mümkündür. Bunları görebilmek ise daha önce bu yolda ilerleyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı bilmekle mümkündür. Geçmişin birikimi bizim öz mirasımızdır. Öz mirasımızın değerini anlamalı ve onu özümsemeliyiz.

Bu bazen kimden veya ne taraftan geleceği belli olmaz. Fakat biz gayret etmezsek kimsenin sizin, bizim elimize, avucumuza bunları koymayacağı da bir gerçek ve realitedir.


Gayret bizden tevfik (başarı) Allah'tandır.

Kasnak
 

Taga/箍


Gū /箍
Hoop
Mehmet Keçeci

05.08.2014

Kasnak Taga

Taga Japonca ahşap levhalar (wooden boards) metal kasnaklarla (箍, Taga, Gū, hoop) yapılan varil, fıçı (barrel) anlamındadır. Fakat bu kelime teknik terim olarak günümüz Japon yenilikçiliğini, inovasyonunu (innovation) tanımlamaktadır.

Yenilikçiliği destek ve teşvikiğnde Taga'nın önemini anlamak gerekiyor.

Taga yeni fikirlerin uygulanması, hükümetlerin, devletlerin, iş dünyasının ve eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikçiliğin sürücü gücüdür. Bunu gerçekleştirmek için yenilikçi fikirlerin bir organizasyonda diğer meslektaşları ile paylaşımının önemi ve bunun yüksek, saygıya değer bir övgü olduğunun vurgulanmasıdır. Fakat maalesef bu durum bazı kültürlerde fikirlerin çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ve hatta bunun için kullanılan bilgisayarların ekran kayıtları tutulmakta ve ne yazıkkı bununlada yetinilmeyerek hem iş ortamında hem de evdeki bilgisayardaki kayıtlar çalınmaktadır. Elbette bunu yapanların iyi niyetli oldukları düşünülemez. Bu açıkça bir insanlık, iş, emek, ilim hakkının gaspedilmesidir. Açıkça bir suçtur ve bir “Kul Hakkı” ihlalidir. Benim tecrübelerim göstermiştir ki “Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut [1] elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir.” Mehmet Keçeci 2013 [2]