Haberler -News-новости-xəbər- ニュース-أخبار

Mehmet Keçeci

Acılar ve Arayış
Sufferings and Seeking

Péine agus Breathnú
Poen ac Edrych
Smerte og Ser

Mehmet Keçeci
21.09.2014

Arayış Sufferings

-Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (rha.)
-Hakikat yolu (Bizim arzumuz) aramakla bulunmaz. Fakat/Ancak bulanlar yalnızca arayanlardır. Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)

Acılar, acılar, acılar
Arayış, arayış, arayış
Arayan, arayan, arayan

Aranan ne?
Arayan kim?

Bulan var mı?
Bulunan ne?

Acı; Aratanın arayana hediye ettiği kılavuz
Yol; Aratanın arayana gösterdiği iz

Aratan?

Yol var, yolcu var
Hedef?

Varış; Belki bu an belki de kavuşma gününde

Bulduktan sonra ayrılık niye?
Bulamadıktan sonra durmak niye?

Kaybeden var mı?
Kaybettik mi?
Aramak niye?

Bulduk mu?
Bulan var mı?
Kaybetmek niye?

Latîfî (Bâkioğlu el-Geredevî el-İstanbulî Mehmet Keçeci)
21.09.2014 Pazar-İstanbul

Geçmişten Günümüze Özlü Sözler

Proverbs From the Past

Mehmet Keçeci

メフメット ケチェジ
Mefumetto Kecheji

محمت/محمد  کچجی/كججى

31.05.2014

        Bu kitabımda geçmişten günümüze kadar gelen ayet, söz, ata sözü, özlü söz, deyiş, proveb, quote, quotation gibi farklı ama bizleri düşündüren, öğreten, geliştiren sözlerin Türkçe olanlarını burada yayınlıyorum. Bu kitabı belki de ileride baskıya vermeden önce yapılan hatalar, eksiklikler, gözden kaçmaları gördüğünüzde bildirmenizi özellikle istirham ediyorum.

 

Kaynaklar/References:

  1. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183
  2. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344
  3. http://www.mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=349

 

2n-Dimensional at Fujii Model Instanton-Like

Solutions and Coupling Constant's Role

between Instantons with Higher Derivatives.

Turkish Journal of Physics

Turk. J. Phys., 35, (2011), 173-178.
 

Mehmet Keçeci

2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant''s role between instantons with higher derivatives

Turkish Journal of Physics

Volume 35, Issue 2, (2011)

 

Sıfır Kaza Kültürü

Zero Accident Culture

零事故文化

Rei Jiko Bunka

Ноль несчастных Культура

Nol' Neschastnykh Kul'tura

Mehmet Keçeci

18.03.2014

Fiziğin Manifestosu

Manifesto of the Physics

Manifest der Physik

Manifeste de la Physique
بيان من الفيزياء

24.08.2014

Mehemt Keçeci

 

Fiziğin Manifestosu (Manifesto of the Physics):

Matematiksel romantizm fiziksel çöküşü, matematiksel realite fiziksel olguların kapısını açar. Fiziksel dünya ilk realiteden sonraki olguların dizilimidir ki ilk realite metafiziksel, aşkın, transandantal, üstün, öte, faik bir ilahi emirdir ki (Kün/Ol) bu ilk realite ve olgu insana ait olmadığından son realite ve olgu’da insana ait olmayacaktır. Mehmet Keçeci 23.08.2014 [1]

Fiziğin Manifestosu

Kaynaklar/References:

  1. http://mehmetkececi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183

Sürdürülebilir Büyüme ve Gelişme

Sustainable Growth and Development

Устойчивого роста и развития

Ustoychivogo Rosta i Razvitiya

Mehmet Keçeci

20.07.2014 07:09

Sürdürülebilir

Büyüme aynı şeyleri ard arda artırmadır ve bir bilinç aranmaz. Gelişme, ilerleme, olgunlaşma, terakki ise geçmiş en iyi durumdan daha iyisini ortaya koyma ve bilinçli bir süreçtir. Sürekli bir büyüme olmadığı gibi sürekli gelişme de olamamaktadır. Hızlı ve azami büyüme ve gelişme aynı oranla hızlı ve azami küçülme, daralma, gerileme ve çöküşü getirmektedir.

Bu yüzden büyüme ve gelişme sağlam, güçlü, bilinçli, uyumlu olması durumunda ancak diğerlerinden daha uzun sürebilir. Sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için ise iyi bir eğitim, uygulama, tecrübe süreçlerini, fırsatları olumlu değerlendirme ile mümkündür. Bunları görebilmek ise daha önce bu yolda ilerleyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı bilmekle mümkündür. Geçmişin birikimi bizim öz mirasımızdır. Öz mirasımızın değerini anlamalı ve onu özümsemeliyiz.

Bu bazen kimden veya ne taraftan geleceği belli olmaz. Fakat biz gayret etmezsek kimsenin sizin, bizim elimize, avucumuza bunları koymayacağı da bir gerçek ve realitedir.


Gayret bizden tevfik (başarı) Allah'tandır.

Kasnak
 

Taga/箍


Gū /箍
Hoop
Mehmet Keçeci

05.08.2014

Kasnak Taga

Taga Japonca ahşap levhalar (wooden boards) metal kasnaklarla (箍, Taga, Gū, hoop) yapılan varil, fıçı (barrel) anlamındadır. Fakat bu kelime teknik terim olarak günümüz Japon yenilikçiliğini, inovasyonunu (innovation) tanımlamaktadır.

Yenilikçiliği destek ve teşvikiğnde Taga'nın önemini anlamak gerekiyor.

Taga yeni fikirlerin uygulanması, hükümetlerin, devletlerin, iş dünyasının ve eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikçiliğin sürücü gücüdür. Bunu gerçekleştirmek için yenilikçi fikirlerin bir organizasyonda diğer meslektaşları ile paylaşımının önemi ve bunun yüksek, saygıya değer bir övgü olduğunun vurgulanmasıdır. Fakat maalesef bu durum bazı kültürlerde fikirlerin çalınması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ve hatta bunun için kullanılan bilgisayarların ekran kayıtları tutulmakta ve ne yazıkkı bununlada yetinilmeyerek hem iş ortamında hem de evdeki bilgisayardaki kayıtlar çalınmaktadır. Elbette bunu yapanların iyi niyetli oldukları düşünülemez. Bu açıkça bir insanlık, iş, emek, ilim hakkının gaspedilmesidir. Açıkça bir suçtur ve bir “Kul Hakkı” ihlalidir. Benim tecrübelerim göstermiştir ki “Nereye bir muhbir, ajan, istihbaratçı, tarassut [1] elemanı girmişse orada eğitim, araştırma, onur, şeref, hak ve hukuk bitmiştir.” Mehmet Keçeci 2013 [2]